KODIFY Privacy Statement

Doeleinden verwerking

KODIFY gebruikt  persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • om gerichter informatie te kunnen sturen over Integratie en data diensten ( tbv marketing doeleinden) ;
 • om formele documenten te kunnen opstellen als Contracten, SLA’s,  facturen en vouchers’.

Wettelijke grondslag verwerking

KODIFY verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

KODIFY  gebruikt de volgende  de volgende gegevens  voor marketingdoeleinden:

 • Naam
 • Emailadres
 • Linkedin URL
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfs URL
 • Telefoonnummer

Uit de volgende bron(nen) verkregen:

 • via persoonlijk contact met de betrokkenen;
 • via een formulier op de KODIFY website die door de betrokkenen zelf is ingevuld.

KODIFY  gebruikt de volgende  de volgende gegevens  voor het opstellen van formele documenten: :

 • Naam
 • Achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Formele Bedrijfsnaam
 • Bedrijfs KVK nummer
 • Bedrijfs BTW nummer
 • Bedrijfs Bankrekeningnummer
 • Bedrijfs URL

Uit de volgende bron(nen) verkregen:

 • via persoonlijk contact met de betrokkenen;
 • via een formulier op de KODIFY website die door de betrokkenen zelf is ingevuld.

Bovenstaande bronnen betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens

KODIFY verstrekt geen persoonsgegevens aan 3e partijen voor hun eigen gebruik.

Bewaartermijn persoonsgegevens

KODIFY  hanteert de volgende bewaar periodes:

 • heeft de  betrokkene direct of indirect belang bij dienten en producten zoals door KODIFY geleverd: 1 jaar
 • is de betrokkene klant of klant geweest bij KODIFY:   5 Jaar

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht KODIFY te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die KODIFY doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en / of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar, kunt u schriftelijk via email indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u kunt u schriftelijk via email indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

KODIFY B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
administratie@kodify.eu

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KODIFY, neem dan contact op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.